Examenstajm

måndag, 21 maj, 2018 av Karina Ericsson Wärn

På Beckmans Designhögskola pågår opponeringarna av examensstudenternas ex-projekt för fullt. Idel kända och bekanta namn bland opponenterna. Då jag inte kan vara med vid alla opponeringar har jag bestämt mig för att avstå från samtliga. Vill inte framstå som om jag favoriserar någon. Istället ägnar jag mig åt rekryteringsarbete, gdpr och nödvändiga policys.

Kommentera