Budgetprop. och mosbricka

måndag, 21 september, 2015 av Karina Ericsson Wärn

Läser budgetpropositionen för 2016 ID-nummer: Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 17. Har för att peppa mig själv beställt middagsbord på Il Tempo. Måste kompensera den usla lunchen (faktiskt den värsta jag ätit i hela mitt liv). Maken har nu dragit till Paris, det vill säga: ingen lagar min mat! Katastrof.Kommentera