50 Kilometer

torsdag, 24 april, 2014 av Camilla Thulin

Under denna vecka har jag tillryggalagt 5 mil på springbandet. Jag trodde aldrig att det skulle vara möjligt! Nu ska jag se om jag kan förvalta denna nya gåva hemma i Stockholm. Jag har ju både Johan och den andra granntanten att rusa runt tillsammans med, kanske vi alla tre.

image

Kommentera