Röda fanor och blå denim: möte med A.P.C.:s grundare

En minihistoria