En vanlig dag på jobbet

söndag, 31 januari, 2016 av Karina Ericsson Wärn

Medan öppningen av Makode Lindes utställning svalde mer än 1500 besökare, så riggades samtidigt Hörsalen för Fashion Week. Ordning och reda vad gäller logistiken är A och O.Kommentera